Hvad koster det?

  • Du betaler 15% af udlejningsprisen for at udleje på airbnb, booking.com m.fl.

  • Du betaler os 20% for at klare rengøring, gæstekommunikation, problemløsning, betalinger m.m.